Tin tức mới nhất  


Hoãn lễ truy điệu Chủ tịch danh dự Ryuichi Ishida | 2020/02/27

Hoãn lễ truy điệu Chủ tịch danh dự Ryuichi Ishida


Lễ truy điệu Chủ tịch danh dự Ryuichi Ishida | 2020/02/12

Lễ truy điệu Chủ tịch danh dự Ryuichi Ishida


Thông báo về việc Chủ tịch danh dự Ryuichi Ishida qua đời | 2020/01/21

Thông báo về việc Chủ tịch danh dự Ryuichi Ishida qua đời


Ra mắt trang LinkedIn | 2019/05/07

Ra mắt trang LinkedIn


Năm kỳ quan | 2019/03/26

Giới thiệu cân chuyên dụng


Phát hành bản tin POV số 36 | 2019/02/17

Phát hành bản tin POV số 36


Máy đóng gói tự đông cho ngành sản xuất đồ ăn nhẹ | 2018/11/30

Công ty Ishida phát hành một video đặc biệt cho dòng máy đóng gói tự động


Phát hành bản tin POV số 35 | 2018/10/24

Phát hành bản tin POV số 35


Phát hành bản tin POV số 34 | 2018/06/07

Phát hành bản tin POV số 34


Phát hành bản tin POV số 33 | 2018/03/04

Phát hành bản tin POV số 33