Băng tải đai  

Dòng SPF

Hệ thống này là lựa chọn lý tưởng để vận chuyển tất cả các loại sản phẩm chưa đóng gói, bao gồm rau quả và thịt cá tươi chưa chế biến.

Đọc thêm

Dòng tiêu chuẩn

Các dòng băng tải tiêu chuẩn sử dụng kết cấu thép không gỉ và đai Intralox. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp để vận chuyển tất cả các loại sản phẩm chưa đóng gói, bao gồm rau quả và thịt cá tươi chưa chế biến.

Đọc thêm