Hệ thống kiểm tra hình ảnh  

i-INFLAP-S: Hệ thống kiểm tra hình ảnh hộp đồ ăn

Được trang bị camera phía trên, phía dưới và phía sau để kiểm tra khay đựng đồ ăn sẵn như bữa ăn và mì ống đóng hộp.

Đọc thêm

i-INFLAP-W: Hệ thống kiểm tra hình ảnh bánh mỳ kẹp

Được trang bị camera ở phía trên và đầu đọc mã vạch phía dưới để kiểm tra bánh mỳ kẹp.

Đọc thêm

i-INFLAP-N: Hệ thống kiểm tra hình ảnh cơm nắm

Được trang bị các camera phía trước và phía sau để kiểm tra cơm nắm.

Đọc thêm
Không có mục khả dụng

Hiện không có sản phẩm nào để hiển thị