Phi thực phẩm  

Non Food

Dù bạn đang đóng gói thuốc lá hay công cụ, nút gỗ hay đồ chơi, với bề dày lịch sử của Ishida trong lĩnh vực sản xuất, chúng tôi có thể tạo ra các giải pháp toàn diện và tích hợp cho các ứng dụng phi thực phẩm.

Ishida đã đi được những bước quan trọng trong các ngành phi thực phẩm trên toàn thế giới, bằng cách điều chỉnh các thiết bị cân định lượng, đóng gói và bán lẻ của chúng tôi cho phù hợp với các doanh nghiệp làm đẹp, phần cứng và giải trí.

Các cân định lượng nhiều đầu của chúng tôi nói riêng được kiểm chứng để cung cấp tốc độ và độ chính xác vô song cho các sản phẩm có trọng lượng riêng lẻ từ nhỏ đến trung bình trong các lĩnh vực như sản phẩm phần cứng và văn phòng. Nổi tiếng vì đóng góp cho lĩnh vực bán lẻ, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp tối ưu cho phân xưởng, giúp bạn có thể sử dụng cả khu tiền sảnh và hậu sảnh để cân, đóng gói, dán nhãn và định giá hàng tồn kho, bao gồm các loại xà phòng, kim loại và vải.

Xem bên dưới để biết các thiết bị tốt nhất của chúng tôi dành cho các ngành phi thực phẩm hoặc liên hệ với văn phòng Ishida tại địa phương để biết thêm thông tin.

Các cân tiểu ly

Vẫn đảm bảo tốc độ cân đẳng cấp thế giới, đây là cân định lượng nhiều đầu lý tưởng cho các ứng dụng có trọng lượng đích nhỏ, chẳng hạn như lá trà, hỗn hợp súp khô, gia vị, viên nén và viên nang.

Đọc thêm