Đếm  

Dòng JC/JZR

Cân này có khả năng đếm tốc độ cao với màn trập tốc độ nhanh và quét quang học. Sản phẩm này luôn đạt yêu cầu phân phối ổn định và chính xác.

Đọc thêm