Sự kiện mới nhất  


ProPak Vienam 2019

ProPak Vienam 2019

2019/03/19 - 2019/03/21

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Propak Asia

Propak Asia

2019/06/12 - 2019/06/15

BITEC, Bangkok, Thái Lan


Fooma Japan

Fooma Japan

2019/07/09 - 2019/07/12

Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan