Máy in nhãn  

Dòng BP-4000

Chủ yếu sử dụng trong nhà máy, máy in nhãn này được thiết kế để mang lại độ tin cậy cao và sự đơn giản phù hợp với các hoạt động trữ kho.

Đọc thêm