Cân định lượng tuyến tính  

Cân định lượng tuyến tính

Hệ thống này sử dụng cách bố trí tuyến tính để tiết kiệm không gian, thích hợp để cân với độ chính xác và tốc độ cao đối với các sản phẩm dễ vỡ hoặc nứt.

Đọc thêm