Triết lý kinh doanh  


Mục tiêu của chúng tôi là trở thành

"Một công ty và những con người phục vụ thế giới”

Trong suốt lịch sử hoạt động, những con người và các hoạt động kinh doanh được công nhận là yếu tố quan trọng đối với xã hội đã cùng trải qua những kỷ niệm chung.

Chúng tôi cố gắng trở thành một công ty cần thiết cho xã hội và luôn sát cánh với mọi người trên thế giới.

Ishida đã luôn luôn lắng nghe khách hàng của mình trên toàn cầu, nỗ lực dự đoán những nhu cầu không ngừng thay đổi của họ và góp phần vào sự thịnh vượng của họ bằng cách chỉ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao nhất.

Triết lý của công ty

"Tốt cho mọi người”

Tại Ishida, đội ngũ nhân viên và công ty đã cùng nhau phát triển và tiến bước, vì chúng tôi đã cố gắng làm hài lòng khách hàng của mình, có được sự tin tưởng của họ và phát triển mối quan hệ thịnh vượng.

Quy tắc ứng xử

"Đồng chí đồng lòng": Khi các bạn đồng chí đồng lòng, các bạn có thể đạt được mọi thứ

Chúng tôi đã xây dựng một tổ chức nơi mọi người có thể cùng hợp sức và cống hiến hết mình nhằm đạt được mục tiêu chung, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và giao tiếp rõ ràng.

 

Ba thực tế: đi đến các cơ sở thực tế, quan sát các điều kiện thực tế, nắm bắt các dữ kiện thực tế

Chúng tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý dựa trên thực tế; để xác định bản chất thật của sự vật từ quan điểm khách quan. Phương pháp tiếp cận này đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng và xã hội nói chung.

 

“Tốc độ! Tốc độ! Tốc độ!" - Tốt nhất không bằng tốt hơn

Để thích ứng với những thay đổi của thế giới, điều quan trọng là chúng tôi phải liên tục trau dồi kỹ năng của mình và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Về khía cạnh này, chúng tôi luôn cố gắng hành động một cách nhanh chóng và chính xác.

 

"Kiến thức kết hợp với đạo đức" - Tri thức chuyên môn với khía cạnh con người

Tại Ishida, chúng tôi tin rằng trở thành thành viên đáng tôn trọng và đáng tin cậy của xã hội cũng quan trọng như trở thành chuyên gia trong chuyên ngành tương ứng của mình.

 

Tiến bước mỗi ngày: "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”

Chúng tôi mong muốn không ngừng tiến lên đều đặn từng bước mỗi ngày để đạt được những ước mơ và mục tiêu của mình, với niềm đam mê và hoài bão.