Khai trương "Trung Tâm Kỹ Thuật Châu Á" ở Thái Lan

2020/11/02

Chúng tôi rất vinh dự được thông báo với bạn Trung tâm Kỹ thuật Châu Á (ATC) được thành lập tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 2 năm 2020.
ATC là cơ sở kỹ thuật được trang bị hiện đại, có phòng trưng bày, hệ thống chạy thử nghiệm cho sản phẩm của bạn, dây chuyền FAT, phòng họp, v.v.
Từ trụ sở tại Thái Lan, Ishida mở rộng hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi trên khắp châu Á.

 

Công Ty TNHH Ishida Thái Lan

Địa chỉ: 293 Warehouse Chodthithanawat 1 Unit 4, Debaratana Km.1 Rd., Bangna-Nuea Bangna, Bangkok 10260

Điện thoại: (+)66(0)2-396-0224

Số Fax: (+)66(0)2-117-4992