Cân định lượng bán tự động  

Các cân định lượng thực phẩm tươi

Các cân định lượng bán tự động sử dụng phương thức nạp liệu thủ công để phân tách và phân loại các sản phẩm bị để chung hoặc lộn xộn khi đưa vào dây chuyền sản xuất.

Đọc thêm

NFC

Cân định lượng nhiều đầu này giúp phân chia theo tỷ lệ tối ưu số lượng cố định các sản phẩm dễ bị thâm, chẳng hạn như cà chua và trứng cá.

Đọc thêm

Cân định lượng bán tự động nhỏ gọn

Cân định lượng nhiều đầu này là giải pháp lý tưởng để cân tự động các món ăn làm sẵn và rau cắt sẵn, giúp cắt giảm nhân lực hiệu quả và nâng cao hiệu quả của dây chuyền sản xuất.

Đọc thêm