Kiểm tra và kiểm soát chất lượng  

Ishida tự hào đi tiên phong trong công nghệ kiểm soát chất lượng và các hệ thống kiểm tra. Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu tạo ra các thiết bị chuyên phát hiện lỗi và dò tìm vật thể lạ chính xác hơn bao giờ hết.

Bằng cách chú trọng đến nhiều vấn đề về chất lượng, từ tạp chất kim loại đến sản phẩm bị biến dạng, chúng tôi đã phát triển một loạt các hệ thống mà bạn có thể tin cậy để kiểm tra ở mức độ mà bạn cần.