Nhà kho  

P05-02 Back room

Đối với mọi cửa hàng, để các hoạt động diễn ra trơn tru thì không thể thiếu nhà kho được tổ chức, sắp xếp hợp lý. Tất cả các hành động mang tính quyết định trong lĩnh vực bán lẻ diễn ra phía sau quầy và tất cả các nhà bán lẻ đều cần có một hệ thống tích hợp hoạt động hiệu quả.

Các dòng cân, máy bọc màng, máy dán nhãn, thiết bị đóng gói và hệ thống quản lý dữ liệu hoạt động đồng bộ, giúp quản lý lưu lượng hàng tồn kho của bạn, đảm bảo các sản phẩm có mẫu mã đẹp nhất sẽ được xếp vào kệ, giảm căng thẳng cho lao động và đảm bảo phân xưởng gọn gàng.

Tìm hiểu loạt sản phẩm của chúng tôi bên dưới hoặc liên hệ với văn phòng hoặc đại lý Ishida tại địa phương để tìm hiểu cách thức chúng tôi có thể tạo ra nhà kho lý tưởng cho cửa hàng của bạn.