Thông báo về việc Chủ tịch danh dự Ryuichi Ishida qua đời

2020/01/21

Tôi rất tiếc khi phải thông báo với quý vị rằng Chủ tịch danh dự Ryuichi Ishida (trước đây là Chủ tịch) của Ishida Co., Ltd. đã qua đời ở tuổi 84. Một buổi lễ tang riêng tư đã được tiến hành theo mong muốn của ông và gia đình. 

Lễ tiễn biệt sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 3 năm 2020 tại Kyoto International Conference Center. Thông tin khác sẽ được cung cấp sau khi xác nhận.