IDCS II

Hệ thống thu thập dữ liệu Ishida (IDCS) là một công cụ phần mềm khai thác dữ liệu để tối đa hóa khả năng sinh lợi của bạn.

Đặt mua ngay

Hệ thống thu thập dữ liệu Ishida (IDCS) là một công cụ phần mềm khai thác dữ liệu để tối đa hóa khả năng sinh lợi của bạn.

Đặt mua ngay

Chính sách quyền riêng tư

IDCS II mang đến cho bạn:

  • Thông tin trong tầm tay, giúp bạn giảm tình trạng giảm giá trị sản phẩm và thời gian ngừng hoạt động để tăng Hiệu quả Tổng thể của Thiết bị (OEE)
  • Màn hình trực tiếp, hiệu quả và có thể được sử dụng để tạo động lực cho nhân viên, cũng như hỗ trợ xác định nhanh những điểm cần đào tạo hoặc điều chỉnh thiết bị cần thiết.
  • Có thể phối hợp hoàn toàn lên đến 100 cân kiểm tra trọng lượng sản phẩm
  • Đảm bảo tính tuân thủ và nguyên vẹn dữ liệu, với tùy chọn sao lưu bộ nhớ và lưu báo cáo lô hàng

Để tìm hiểu thêm thông tin về IDCS II và sử dụng bản mô phỏng thử nghiệm miễn phí của chúng tôi, vui lòng liên hệ với văn phòng Ishida tại địa phương.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tài liệu quảng cáo về IDCS của chúng tôi trong thẻ Nội dung có thể tải về.

Nội dung có thể tải về

Nội dung có thể tải về


Speech bubble icon

Bạn quan tâm?

Hãy để chúng tôi cho bạn thấy chính xác bạn sẽ nhận được những lợi ích gì từ các giải pháp của chúng tôi

Đặt mua ngay

hoặc

Gọi đến văn phòng Ishida tại địa phương của bạn
+44 (0)121 607 7700