กิจกรรมไว้อาลัยท่านประธานกิตติมศักดิ์ Ryuichi Ishida

2020/02/12

ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจะจัดงานไว้อาลัยเพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ท่านประธานกิตติมศักดิ์ Ryuichi Ishida ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวัน 18 มกราคม ขณะอายุ 82 ปี
โปรดดูรายละเอียดของงานที่ด้านล่าง


1. วันเวลา: วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2020
กิจกรรมช่วงเช้า: 11.00 น. ถึง 12.30 น.
กิจกรรมช่วงบ่าย: 14.00 น. ถึง15.30 น.

2. สถานที่: Kyoto International Conference Center
422 Iwakura Oagicho Sakyo-ku, Kyoto

โปรดทราบด้วยว่า ตามความประสงค์ของผู้เสียชีวิต เราจะไม่รับของขวัญแสดงความเสียใจ ดอกไม้แสดงความอาลัย หรือข้อเสนอต่างๆ

ทั้งนี้จะไม่มีงานพิธีใดๆ และกิจกรรมช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะเป็นไปตามที่แจ้งให้ทราบ
เราขอขอบคุณที่มาร่วมงานตามวันเวลาที่สะดวก และโปรดสวมใส่เสื้อผ้าตามปกติ

สำหรับคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ โปรดติดต่อแผนก General Affairs ของเรา
44 Shogoin Sannocho, Sakyo-ku, Kyoto
โทรศัพท์: 075-751-7012