เปิดศูนย์เทคนิคอลเอเชียในประเทศไทย

2020/11/02

บริษัทมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้เปิดศูนย์เทคนิคอลเอเชีย(เอทีซี)ที่กรุงเทพ ประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยที่เอทีซี เป็นไซต์งานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคนิคที่มีอุปกรณ์ครบครันอาทิเช่น โชว์รูม ระบบการสาธิตสินค้า แฟตไลน์ ห้องประชุม โดยศูนย์ดังกล่าวนี้เอง ทำให้บริษัทอิชิดะสามารถขยายขีดความสามารถทางด้านเทคนิคไปทั่วเอเชีย

 

อิชิดะ ประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่ : 293 คลังสินค้า โขติธนวัฒน์1 ยูนิต4 ถนนเทพรัตน กิโลเมตร 1 บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพ 10260

โทร (+)66(0)2-396-0224

โทรสาร (+)66(0)2-117-4992