ห้องปฏิบัติงานส่วนหลัง  

P05-02 Back room

การรักษาการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นในร้านค้าต้องการห้องปฏิบัติงานส่วนหลังที่ทันสมัยและเป็นระบบ การดำเนินการทั้งหมดที่ผ่านการตัดสินใจแล้วในการค้าปลีกจะเกิดขึ้นหลังเคาน์เตอร์ และผู้ค้าปลีกทุกคนต่างต้องการระบบแบบเบ็ดเสร็จที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกได้

เครื่องชั่ง เครื่องห่อ เครื่องผลิตป้าย อุปกรณ์บรรจุ และระบบการจัดการข้อมูลของเราจะทำงานประสานกัน เพื่อช่วยจัดการการไหลเวียนของสต๊อกของคุณ รับรองการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเสนอที่ดีที่สุดบนชั้นวาง ลดความเครียดของผู้ปฏิบัติงาน และรักษาพื้นที่ผลิตให้เป็นระเบียบ

สำรวจรุ่นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเราด้านล่าง หรือ ติดต่อสำนักงานหรือตัวแทนของ Ishida Japan ในพื้นที่ของคุณ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างห้องปฏิบัติงานส่วนหลังที่เหมาะกับร้านค้าของคุณ