ข้อมูลโดยรวมขององค์กร  


ชื่อบริษัท Ishida Co., Ltd.
เริ่มดำเนินงานเมื่อ 23 พฤษภาคม 1893
ก่อตั้งบริษัทเมื่อ 16 ตุลาคม 1948
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน เกียวโต/ประเทศญี่ปุ่น
ที่อยู่ 44 Shogoin Sannocho, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8392, Japan
โทรศัพท์ 81-75-771-4141
โรงงานผลิตตั้งอยู่ใน ชิงะ/ประเทศญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร, เกาหลี, จีน และบราซิล

 

20190624sales_5