กิจกรรมล่าสุด  


Fruit Logistica 2020

Fruit Logistica 2020

2020/02/05 - 2020/02/07

Hall 9, Stand F-13


Warsaw Pack 2020

Warsaw Pack 2020

2020/03/03 - 2020/03/05

CFIA 2020

CFIA 2020

2020/03/10 - 2020/03/12

Hall 10


Propak East Africa 2020

Propak East Africa 2020

2020/03/17 - 2020/03/19

Stand 36


Interpack 2020

Interpack 2020

2020/05/07 - 2020/05/13

Hall 14, Stand 14/A40