กิจกรรมล่าสุด  


Fachpack

Fachpack

2019/09/24 - 2019/09/26

Stand 2-413


PPMA

PPMA

2019/10/01 - 2019/10/03

Hall 5, Stand C80


Empack Stockholm

Empack Stockholm

2019/10/02 - 2019/10/03

Stand J:08


AgroProdMash

AgroProdMash

2019/10/07 - 2019/10/11

Hall 2, Stand 82B40


Gulfood Manufacturing

Gulfood Manufacturing

2019/10/29 - 2019/10/31

Hall 3, Stand A3-36


Empack Helsinki

Empack Helsinki

2019/11/06 - 2019/11/07

Stand 5E24


Europack

Europack

2019/11/19 - 2019/11/21

Hall 6.2, Stand 6-C60.D59