การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ  

Ishida ภูมิใจที่เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพและระบบการตรวจสอบ โดยมีจุดมุ่งหมายอยู่เสมอที่จะสร้างระบบตรวจจับข้อผิดพลาดและวัตถุแปลกปลอมที่เจาะจงและกำหนดขอบเขตยิ่งกว่าที่เคยมีมา

ด้วยการเตรียมรับมือกับปัญหาด้านคุณภาพต่างๆ ตั้งแต่สิ่งปนเปื้อนที่เป็นโลหะ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ผิดรูป เราจึงพัฒนาระบบที่คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ในระดับที่คุณต้องการ