หลักปรัชญา  


จุดมุ่งหมายของเรา

"บริษัทและบุคลากรที่ให้บริการทั่วโลก"

ตลอดหลายยุคสมัยที่ผ่านมา บุคคลและธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าสำคัญต่อสังคมต่างยืนยงอยู่ในความทรงจำของผู้คน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบุคคลที่มีความจำเป็นต่อสังคมและพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนจากทั่วโลกเสมอ

Ishida รับฟังลูกค้าจากทั่วโลกเสมอ พร้อมทั้งพยายามคาดคะเนความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้า และสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าด้วยการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่านั้น

หลักปรัชญาขององค์กร

"ดีต่อทุกคน"

ที่ Ishida บุคลากรและบริษัทเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน ขณะเดียวกัน เราก็มุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจให้กับลูกค้าของเรา ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น

หลักจรรยาบรรณ

"ใจที่รวมเป็นหนึ่งเดียว": เมื่อคุณมีจิตใจที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน คุณสามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้

เราสร้างสรรค์องค์กรที่ทุกคนสามารถร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเทสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายที่มีร่วมกัน ภายใต้การให้เกียรติซึ่งกันและกันและการสื่อสารที่ชัดเจน

 

ความเป็นจริงสามประการ: ไปที่ไซต์งานจริง สังเกตสภาพการทำงานจริง เข้าใจข้อเท็จจริงที่แท้จริง

เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษมาโดยตลอดกับความสำคัญของการบริหารจัดการตามความเป็นจริง เพื่อให้ทราบลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ จากมุมมองที่เป็นกลาง วิธีการนี้หมายความว่าเราสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าของเราและสังคมได้อย่างเต็มที่

 

"ความเร็ว! ความเร็ว! ความเร็ว!" - ดีกว่าหมายถึงดีกว่าดีที่สุด

เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เราจะต้องขัดเกลาทักษะของเราและทำนุบำรุงความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าอยู่เสมอ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงทุ่มเทความพยายามที่จะลงมือทำอย่างรวดเร็วและแม่นยำเสมอ

 

"ความรู้คู่จริยธรรม" - ความเชี่ยวชาญที่มาพร้อมกับความมีมนุษยธรรม

ที่ Ishida เราเชื่อว่าการให้เกียรติและไว้วางใจอย่างสูงต่อผู้คนในสังคม และการมีความเชี่ยวชาญในด้านความชำนาญพิเศษของเราโดยเฉพาะมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

 

การก้าวไปข้างหน้าในทุกๆ วัน: "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"

เราปรารถนาที่จะรุดหน้าต่อไปอย่างมั่นคงสู่สิ่งที่เราใฝ่ฝันและเป้าหมายของเราด้วยใจรักและแรงมุ่งหมายทีละก้าวในทุกๆ วัน