การบริหารจัดการ  

ระบบการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จสามารถช่วยให้การไหลของงานในไลน์การผลิตของคุณราบรื่นมากยิ่งขึ้น ระบบของ Ishida จะสร้างการไหลของงานที่สม่ำเสมอ ซึ่งง่ายต่อการติดตามและแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดหรือในขั้นตอนใดก็ตาม

ด้วยระบบการทำงานแบบอัตโนมัติและการเชื่อมโยงธุรกิจของคุณในทุกระดับเอาไว้ด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มต้นไลน์การผลิตไปจนถึงจุดขาย คุณจึงสามารถสร้างภาพรวมของธุรกิจซึ่งคุณควบคุมได้

สำรวจรุ่นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเราด้านล่าง:

IDCS II

IDCS II จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นที่เคลื่อนผ่านเครื่องตรวจสอบน้ำหนักของ Ishida และเครื่องตรวจจับโลหะที่ใช้ประกอบกัน เพื่อนำมาสร้างหน้าจอและรายงานแสดงข้อมูลภาพที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งการนำไปใช้งานที่ได้ประโยชน์ต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

Scale Link Pro 5

SLP-V เป็นโปรแกรมที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งทำงานบนคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้งานร่วมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่หรือที่มีอยู่เดิมได้โดยใช้พีซีเซิร์ฟเวอร์ โฮสต์รวมศูนย์แบบหลายร้าน หรือพีซีเครื่องเดี่ยว ซึ่งช่วยให้บริหารงานร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม