เครื่องชั่งน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติ  

เครื่องชั่งน้ำหนักอาหารสด

เครื่องชั่งน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติจะใช้แรงงานป้อนสินค้าเข้าเครื่อง เพื่อแยกและแบ่งผลิตภัณฑ์ที่พันกันหรือรวมกันเป็นก้อนออกเป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อนำเข้าสู่ไลน์การผลิต

อ่านเพิ่มเติม

NFC

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบหลายหัวรุ่นนี้ช่วยในการจัดสรรจำนวนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ช้ำง่าย เช่น มะเขือเทศและไข่ปลา

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องชั่งน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติขนาดกะทัดรัด

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบหลายหัวรุ่นนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการชั่งน้ำหนักอัตโนมัติสำหรับอาหารพร้อมรับประทานและผักตัดแต่ง ซึ่งช่วยลดการใช้แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของไลน์การผลิต

อ่านเพิ่มเติม