การลำเลียงด้วยสายพาน  

SPF ซีรีส์

ระบบนี้เหมาะสำหรับการลำเลียงผลิตผลที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด รวมถึงผัก ผลไม้ เนื้อดิบและปลา

อ่านเพิ่มเติม

ซีรีส์มาตรฐาน

สายพานในซีรีส์มาตรฐานนี้ใช้โครงสแตนเลสและสายพานจาก Intralox เครื่องในซีรีส์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลำเลียงผลิตผลที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด รวมถึงผัก ผลไม้ เนื้อดิบและปลา

อ่านเพิ่มเติม