โลจิสติกส์  

ปรับประสิทธิภาพระบบกระจายสินค้าของคุณด้วยพลังแห่งวิศวกรรมของ Ishida

Ishida ได้สั่งสมประสบการณ์ยาวนานในการวางแผนและสร้างโครงงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาคโลจิสติกส์ โดยการใช้การพัฒนาล่าสุดในด้านอุปกรณ์การผลิตเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงานหรืออุปสงค์จำนวนมากจากผู้จำหน่าย การรับประกันความแม่นยำให้กับการขนส่งแบบจำนวนมากจำนวนน้อยผสมกัน

 • ศูนย์กระจายสินค้าแบบถ่ายโอน

  ความยืดหยุ่นที่เหมาะกับปริมาณงานของคุณ

  ศูนย์กระจายสินค้าแบบส่งผ่านจะจ่ายสินค้าที่ผสมรวมกันสำหรับสายงานเดียวหรือร้านค้าแบบเดียวกันหลายๆ ร้าน โซลูชันของ Ishida สามารถ:

  • เพิ่มผลิตภาพระหว่างการตรวจสอบสินค้าขาเข้าและแบ่งประเภทร้านค้า
  • ให้การแบ่งประเภทร้านค้าแบบดิจิตอลแยกตามผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในบัญชีรายชื่อหรือปลายทางการนำส่ง
  • ปรับใช้งานกับระบบแบ่งประเภทที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับปริมาณผลิตภัณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  เพื่อตอบรับกับการพัฒนาประสิทธิภาพล่าสุดของระบบ LAN แบบไร้สาย ขณะนี้เราจึงมีจอแสดงผลที่สามารถนำไปใช้งานแบบไร้สายได้อีกด้วย ถ้าในพื้นที่มีระบบ LAN แบบไร้สาย ก็สามารถทำงานแบ่งประเภทร้านค้าได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

  3020-10-1

  จอแสดงผลแบบสีที่แสดงจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จะต้องส่ง

 • ศูนย์แบบคลังสินค้า

  โซลูชันแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์สำหรับกระบวนการกระจายสินค้าทั้งหมด

  ทางเลือกในการจัดระบบคลังสินค้าของ Ishida ช่วยปรับปรุงความแม่นยำและผลิตภาพในการปฏิบัติงานของไลน์การผลิต รวมถึงการเก็บรักษาสินค้าไว้ชั่วคราวก่อนการขนส่งและนำส่งสินค้าไปยังปลายทางตามคำสั่งขนส่ง

  การหยิบที่แม่นยำพร้อมตัวเลือกและจำนวนที่ถูกต้อง

  Saimaru Pick เป็นระบบแสดงผลที่ใช้ในการหยิบผลิตภัณฑ์แบ่งตามร้านค้า โดยไม่ต้องใช้บัญชีรายชื่อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการทำงาน

  รถเข็นหยิบสินค้าจะมีเครื่องชั่งติดตั้งอยู่ พร้อมความสามารถในการตรวจสอบปลายทางต่างๆ โดยใช้บาร์โค้ด รวมทั้งยืนยันจำนวนตามน้ำหนักของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

  เครื่องพิมพ์ป้ายสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เพื่อพิมพ์ป้ายแสดงคำอธิบายการขนส่งและจำนวนที่บรรจุ

  3020-10_saimarucart

  รถเข็นหยิบสินค้าซึ่งมีคุณลักษณะการชั่งน้ำหนักที่หลากหลาย