ความเป็นมา  


 • ปี 1893 ก่อตั้งในชื่อ Ishida Scales Mfg. Co.

 • ปี 1933 การผลิตเครื่องชั่งอัตโนมัติความไวคงที่ของ Ishida ได้สำเร็จ

   
 • ปี 1948 เปลี่ยนแปลงเป็น Ishida Scales Mfg. Co. Ltd

 • ปี 1953 การเปิดตัวเครื่องชั่งอัตโนมัติแบบมีจานด้านบนเครื่องแรกในประเทศญี่ปุ่น

   
 • ปี 1959 การเปิดตัวเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติเครื่องแรก

   
 • ปี 1967 คุณ Ryuichi Ishida ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

 • ปี 1968 โรงงานที่ชิงะเปิดดำเนินการ (ปัจจุบันเรียกว่า "ไซต์งานชิงะ")

 • ปี 1969 การเปิดตัวเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกเครื่องแรกของโลก (Digital 75)

 • ปี 1972 เครื่องชั่งคำนวณเครื่องแรกของโลก "ACW" ที่จะพลิกโฉมใหม่ให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร

   
 • ปี 1975 การเปิดตัวเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก "DACS"

 • ปี 1977 การพัฒนาเครื่องชั่งอุตสาหกรรมแบบโหลดเซลล์เครื่องแรกของญี่ปุ่น

 • ปี 1979 การเปิดตัว CCW ซีรีส์

 • ปี 1980 การเปิดตัว CCW-LC ซีรีส์และเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก DACS-CPU

 • ปี 1982 การเปิดตัว CCW-RC/RLC ซีรีส์

 • ปี 1985 ก่อตั้ง Ishida Europe (ในสหราชอาณาจักร)

  history IE original building
   
 • ปี 1987 การเปิดตัวและการแนะนำระบบกระจายสินค้า "IDAS" / การเปิดตัวเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก DACS-LC

   
 • ปี 1988 การเปิดตัวและการแนะนำระบบ POS "I.Pro21" / การเปิดตัว CCW-Z ซีรีส์

           การเปิดตัวเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติและเครื่องซีล "Wmini-EX"

           ก่อตั้ง Daelim Ishida Scales Mfg. Co. (หรือ Ishida Manufacturing Korea ในปัจจุบัน)

 • ปี 1990 ก่อตั้ง Ishida do Brasil (ประเทศบราซิล) / การเปิดตัวเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก DACS-V

 • ปี 1993 ปีที่ครบรอบหนึ่งร้อยปีของ Ishida เปลี่ยนชื่อบริษัทและสัญลักษณ์ของบริษัท

           จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสำเร็จ

           เปิดตัวและแนะนำเครื่องบรรจุกล่องอัตโนมัติ (ACP-201) เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตกล่องและการบรรจุ

           ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะ “ธุรกิจการผลิตที่ได้รับเลือก”

 • ปี 1996 การเปิดตัวเครื่องผลิตถุง "APEX", CCW-NZ ซีรีส์, เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก DACS-W และเครื่องตรวจจับโลหะ ID-

  APEX
   
 • ปี 1997 การเปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบค้าปลีก "POPingNETZ" / ก่อตั้ง Ishida Malaysia

 • ปี 1998 การเปิดตัว "ระบบการผลิตป้ายติดชั้นวางอิเล็กทรอนิกแบบไร้สาย" เครื่องแรกของญี่ปุ่น

   
 • ปี 2000 ก่อตั้ง Shanghai Ishida Electronic Scales Co., Ltd. (ประเทศจีน)

 • ปี 2001 ก่อตั้ง Ishida Thailand (ประเทศไทย) / การเปิดตัวเครื่องบรรจุกล่องอัตโนมัติ ACP-GENE

 • ปี 2003 การเปิดตัวเครื่องผลิตถุง "ASTRO"

   
 • ปี 2004 การเปิดตัวระบบการตรวจจับด้วยเอ็กซเรย์ IX-G

   
 • ปี 2005 ก่อตั้ง Ishida Canada

 • ปี 2006 การเปิดตัวเครื่องห่อ Wmini-UNI

 • ปี 2007 จัดตั้งศูนย์ให้บริการใหม่สำเร็จ / การเปิดตัวระบบ POS iSP-1130 system

           ก่อตั้ง Ishida Korea และ Ishida India

 • ปี 2009 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย (ประธานบริษัท คุณ Ryuichi Ishida) / การเปิดตัว DM-ESL

 • ปี 2010 คุณ Takahide Ishida ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานบริษัท / การเปิดตัวเครื่องบรรจุกล่องอัตโนมัติ ACP-301

 • ปี 2011 การเปิดตัว Dtop-UNI ซึ่งเป็นเครื่องชั่งน้ำหนัก/เครื่องห่ออัตโนมัติที่เล็กที่สุดในโลก / การเปิดตัว IX-G2

   
 • ปี 2012 ก่อตั้ง Ishida Indonesia และ Ishida Vietnam / การเปิดตัว iSP-1190, E1-ESL, CCW-RV ซีรีส์

 • ปี 2013 ครบรอบ 120 ปีของ Ishida นำโลโก้ใหม่มาใช้ / การเปิดตัว POPingNetz X และ ACP-501

           ศูนย์เทคโนโลยีกระบวนการเปิดทำการ

 • ปี 2014 การเปิดตัว iSP-1210, DACS-GN ซีรีส์, ACP-600, IVIS-GE

 • ปี 2015 ไซต์งานใหม่ที่ Shiga เปิดดำเนินการ

           การเปิดตัวระบบการชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ "IMAS-G", WM-AI, IX-GN, IX-EN

 • ปี 2016 การเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดระบบด้านการแพทย์