พิธีรำลึกถึงท่านประธานกิตติมศักดิ์ Ryuichi Ishida จะขอเลื่อนออกไป

2020/02/28

เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าพิธีระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ชีวิตของท่านประธานกิตติศักดิ์ Ryuichi Ishida ผู้ซึ่งจากเราไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม ขณะมีอายุได้ 82 ปี จะเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
การตัดสินใจนี้ได้รับการพิจารณาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและเลวร้ายยิ่งขึ้นของไวรัสโคโรนา ทั้งนี้เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกฝ่าย
เราขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับผู้ที่วางแผนจะเข้าร่วมในพิธีนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับวันจัดกิจกรรมวันใหม่และกำหนดการสำหรับพิธีจะประกาศในภายหลัง
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ โปรดติดต่อแผนก General Affairs ของเรา
44 Shogoin Sannocho, Sakyo-ku, Kyoto
โทรศัพท์: +81-75-751-7012