ประกาศการถึงแก่กรรมของท่านประธานกิตติมศักดิ์ เรียวอิชิ อิชิดะ

2020/01/21

เราขอแสดงความเสียใจแจ้งให้ทราบว่าท่านประธานกิตติมศักดิ์ เรียวอิชิ อิชิดะ (อดีตประธาน) ของ Ishida Co., Ltd. ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบขณะอายุได้ 84 ปี งานพิธีศพจะจัดขึ้นเป็นการภายในตามความประสงค์ของผู้วายชนม์และครอบครัว 

พิธีกล่าวคำอำลาจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2020 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเกียวโต รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับการยืนยัน