Máy đóng túi có sẵn  

PACK-9F

Máy bọc màng của chúng tôi cùng với nguồn cung cấp túi đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất cần sử dụng máy đóng gói tiết kiệm năng lượng, ít bảo trì để cắt giảm chi phí.

Các máy bọc màng kết thúc khâu nạp và hàn túi có hình dạng phức tạp hơn, chẳng hạn như túi đứng hoặc túi kéo, hoặc chứa các sản phẩm không phù hợp với biện pháp đóng gói bằng loạt sản phẩm máy đóng túi của chúng tôi.

Tìm hiểu loạt sản phẩm của chúng tôi bên dưới:

PACK-9F

Máy đóng túi có sẵn này được thiết kế để đong túi kích thước nhỏ, sở hữu các chức năng thông minh giúp vận hành đơn giản và hiệu quả.

Đọc thêm

GP-2000

Tăng cường tính linh hoạt khi thay đổi kiểu gói và kiểu in, máy GP-2000 mang lại tốc độ và hiệu quả mong muốn mà không giới hạn chọn lựa của bạn.

Đọc thêm