Máy dò tìm giun Anisakis  

i-Spector

Máy dò tìm giun Anisakis của chúng tôi là một hệ thống tiên tiến có thể dò tìm giun Anisakis trong nhiều loại cá khác nhau, giúp dễ dàng tìm ra và loại bỏ chúng.

Đọc thêm