เครื่องตรวจจับพยาธิอะนิสซาคิส  

i-Spector

เครื่องตรวจจับพยาธิอะนิสซาคิสของเราเป็นระบบแบบใหม่ที่สามารถฉายแสงหาหนอนพยาธิอะนิสซาคิสในปลาประเภทต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยให้ตรวจพบและขจัดออกได้ง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม